CONTACT US : 082-5800586

FOLLOW US :

ก๊อกอ่างล้างหน้าผสม COTTO รุ่น CT2173A

  • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 4 นิ้ว
  • Cotto-CLEAN: ปลอดภัยจากสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับน้ำ ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ขจัดสารโลหะหนัก ทั้งตะกั่ว แคดเมี่ยม สังกะสี
  • Extra Chrome: ชุบผิว Nickel-Chrome หนา 8 ไมครอน
  • ใช้ติดตั้งบนอ่างล้างหน้าแบบ 3 รูก๊อกหรือติดตั้งบนเคาน์เตอร์กรณีใช้อ่างฝังเคาน์เตอร์/li>
Compare

ห้องน้ำ-ยี่ห้อ

COTTO

ห้องน้ำ-ประเภทสินค้า

ก๊อกน้ำ

ห้องน้ำ-ชนิดสุขภัณฑฺ์

ทองเหลือง